43 North Chestnut St.
New Paltz, NY 12561
(845) 255-7706